Telefoonnummer

0478 76 18 34

E-mail

info@gozen.be

Openingstijden

Enkel op afspraak

Reserveren kan alleen op afspraak via email / telefoon / online. 

Bij het reserveren van een afspraak verklaart de klant zich automatisch akkoord met de gestelde huisregels van het wellness-center Go-Zen. Gelieve tijdig, ca 10 min vooraf op uw eerste afspraak aanwezig te zijn, een rondleiding in het center wordt u aangeboden. De gereserveerde uren blijven behouden, ook bij laattijdige aankomst. Afspraken worden stipt nageleefd, elk niet afgesproken, begonnen kwartier zal aangerekend worden aan € 25.

Reservaties en betalingen

PER MAIL : info@gozen.be
GSM: 0478 76 18 34

Uw reservatie is alleen bevestigd door betaling van 50 % voorschot, cash of via overschrijving. Voorschot moet binnen de 3 dagen na reservatie door ons in ontvangst genomen zijn.
Wanneer u een reservatie wenst binnen een termijn van 4 dagen dient u het voorschot binnen de 24 u te betalen. Wanneer u een reservatie wenst binnen de 24 u dient u het voorschot ten laatste 3 uur voor aanvang van uw arrangement te betalen. Voorschotten worden niet terugbetaald. Annulering is verplicht binnen de 48 uur Alleen bij tijdige annulering , binnen 48 uur voor aanvang reservatie , blijft het betaald voorschot behouden voor een periode van 6 maand vanaf datum reservatie ,voor een nieuwe afspraak. Het saldo van uw arrangement zal afgerekend worden bij aanvang van uw afspraak. Eventuele meerkosten, bij het verlaten van het center. Wanneer na het afrekenen toch nog wordt gemerkt dat de huisregels niet werden nageleefd, zal het center deze kosten opeisen aan klant en wordt hiervoor een factuur opgestuurd. Indien u schade aanricht van welke aard ook aan het center of materialen meegenomen worden eigen aan het center, leidt dit tot betaling van de geleden schade, buitenzetting en weigering tot toegang aan het center.

De verantwoordelijke personen van Go-Zen behouden ten alle tijden het recht van :

Weigering tot toegang van het center van een klant om welke aard dit ook mag zijn.
van onmiddellijke buitenzetting en eventuele latere weigering van toegang center in volgende gevallen :

∞ bij overmatig alcoholgebruik.
∞ druggebruik is verboden onder elke vorm.
∞ bij beschadiging of gestolen voorwerpen in het center, vandalisme.
∞ overtreden van de algemene huisregels.
∞ het niet in acht nemen van de rust en moraliteit binnen het center.

Gebruik van het center

Voor de ingebruikname van het center is het verplicht.
volledig te douchen met zeep, te douchen tussen elk gebruik van infra-rood sauna, Finse sauna, whirlpool en toiletbezoek (dit om de hygiëne te behouden van uzelf en de volgende klanten) bij niet-naleving zal een boete aangerekend worden van 25 €.

Bij het gebruik van de privé-sauna heeft u de volgende verplichtingen :

∞ Kam of borstel door uzelf mee te brengen.
∞ Slippers verplicht tijdens het rondlopen (om veiligheids- en hygiënische redenen).
∞ Slippers verboden in infra-rood sauna, Finse sauna, douche, whirlpool
∞ Handdoeken om te douchen.
∞ Badjas te gebruiken in relaxruimte, lig- en zitzetels.
∞ Droge badhanddoek te gebruiken in infra-rood sauna, Finse sauna en op de ligzetels .
∞ Gebruik van eigen producten in alle toestellen van het center zijn ten strengste verboden en leidt tot een boete van € 200 + betaling van schade aan toestellen.
∞ Eigen dranken of spijzen zijn niet toegelaten. Boete € 25
∞ Bij het niet achterlaten van een nette omgeving zal het center een forfait van € 25 aanrekenen.
∞ Het center is volledig rookvrij. Boete € 50
∞ Er worden geen bijkomende kaarsen aangestoken. Boete € 50
∞ Huisdieren zijn niet toegestaan.
∞ Minimum leeftijd 18 jaar.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, verloren kleding of sieraden.

Go-Zen  wenst zijn klanten een ontspannend en aangenaam verblijf.

Go-Zen
Kattestraat 94, 9400 NINOVE
0478 76 18 34 – info@gozen.be – www.gozen.be
KBO: BE0732.857.269