Massage

Massage is de systematische manipulatie van zachte lichaamsdelen, hoofdzakelijk de spieren, om het zenuw- en lymfestelsel en de bloedsomloop gunstig te beinvloeden.

Volledige lichaamsmassage: 68.00 €
Rug-, nek- en schoudermassage: 35.00 €

Voeten- en benenmassage: 25.00 €
Handen- en armmassage: 25.00 €

SPIEREN : VERSOEPELEN EN ONTSPANNEN.
LYMFEN : VOCHTOPHOPINGEN AFDRIJVEN.
BLOEDSOMLOOP : AFVOEREN ZUURSTOFARM BLOED
AANVOEREN ZUURSTOF.

Het is het strijken over, het kneden van en het drukken op de zachte weefsels van het lichaam teneinde een toestand van totale ontspanning te bewerkstelligen.

Massage bezorgt buiten een ontspannen gevoel ook verstrekkende fysiologische effecten en werkt in de eerste plaats gunstig op de receptoren van de huid. Gestimuleerd door ritmische massagebeweging, zenden ze impulsen naar het centrale zenuwstelsel vanwaar er dan ontspanningsimpulsen naar de spieren worden teruggestuurd.Heel kenmerkend is dat de bloedvaten verwijden zodat de bloedstroming toeneemt.Verhoogde doorbloeding veroorzaakt een tijdelijke bloeddrukverlaging en hartslag. Omdat de meeste bewegingen naar het hart toe plaatsvinden versnellen ze transport van zuurstofarm bloed naar het hart, zodat het bloed eerder zuurstof opneemt in de longen en de spieren voorziet van energie en ontlast van melkzuur. Dit is een verbrandingsproduct dat in de spieren het kenmerkende branderige, vermoeide gevoel veroorzaakt.

Massage bevordert eveneens de lymfewerking en zorgt ervoor dat er minder vochtophopingen optreden.

Het spierstelsel vindt op diverse manieren baat bij massage. Allereerst laat het de spieren rekken en ontspannen, maakt ze soepeler en vergroot de beweging, herstelt geblesseerde spieren .

Massage is dus bijzonder aan te raden bij : STRESS, VERMOEIDHEID, SPANNINGEN, SPIERPROBLEMEN en SLECHTE DOORBLOEDING

Geef een reactie